* Bir tavaya ölçülere göre margarin konularak k�zd�r�l�r, bunun içine leblebi kadar do�ranm�� ve zarlar� soyulmu� kuzu ci�eri veya böbrek yahut tavuk ci�er ve kat�s� konularak kar��t�r�lmak suretiyle rengi de�i�inceye kadar sote edilir ve tava ate�ten indirilir, bir tarafa b�rak�l�r.

 

* Bu i� bitince bir tencereye margarin,sadeya�, çam f�st���, küçük do�ranm�� so�an konularak kavrulur.So�anlar biraz pembele�ince bunlara s�cak su veya et suyu ilave edilir ve pirinç kat�l�r ve tencere orta �s�dan daha kuvvetlice ate� üzerine oturtulur.

 

*Durmadan kar��t�r�l�r ve içerisine karabiber,tarç�n, yenibahar,toz �eker,tuz,kabuk ve çekirdekleri ç�kar�larak küçük küçük do�ranm�� domates (veya salças�) da konularak 10 dakika kavrulur.

 

*Sonra tencere ate�ten indirilir ,iyice kar��t�r�ld�ktan sonra kapa�� kapat�larak orta �s�daki ate� üzerinde pi�meye b�rak�l�r. Pirinçler suyunu çekince , bunlara dereotu ile sote edilmi� ve tavada bulunan kuzu ci�erleri (veya böbrekleri) ile birlikte, kavrulan ya� da tencereye aktar�l�r, kar��t�r�l�r ve dinlenmek üzere çok hafif ate� üzerinde yar�m saat b�rak�l�r.Sonra yeniden kar��t�r�l�r ve servis yap�l�r.

 

Afiyet Olsun 

Ne Pişirsem

Püf Noktalar

Şefi Tanıyalım