* Ölçülere göre bir tepsiye pirinç koyularak ay�klan�r, s�cak su tepsiye dökülür ve pirinçler içinde oldu�u halde bir tarafa b�rak�l�r. Su so�uyunca dökülür ,pirinçler birkaç defa bol su ile ovalanarak y�kan�r ve süzülerek bir tarafa b�rak�l�r.

 

* Bir tencereye zeytinya��, küçük do�ranm�� so�anlar, çam f�st���, tuz konularak kuvvetli ate�te 20 dakika kavrulur. So�anlara pirinçler kat�larak kar��t�r�larak 10 dakika daha kavrulur.

 

* Ayn� tencereye s�cak su, kabuklar� ve çekirdekleri ç�kar�lm�� ve k�y�lm�� domatesler(yoksa salça) , siyah kuru üzüm ,  karabiber, yenibahar (istenirse tarç�n), toz �eker, do�ranm�� naneler ve dereotu ilave edilerek iyice kar��t�r�l�r ve tencerenin kapa�� kapat�larak 15-20 dakika pirinçler suyunu çekip irile�inceye kadar pi�irilir ve sonra �l�nmaya b�rak�l�r.

 

* Dolmal�k biberler sapl� taraflar�ndan yusyuvarlak kapak �eklinde kesilir, çekirdekleri ç�kar�l�r ve haz�rlanan iç her bibere gev�ekçe doldurulur.

 

*Kesilen ve doldurulan tarafa çekirdekleri ay�klanm�� k�s�mlar ters olarak kapat�l�r ve biberler bir tencereye kapak taraflar� üste gelecek �ekilde yerle�tirilir.

 

* Üzerlerine bir bardak su, tuz, çeyrek bardak zeytinya�� ilave edilerek tencerenin kapa�� kapat�l�r ve 40-45 dakika pi�irilir.

 

*Tenceredeki suyunu çekip biberler yumu�ay�nca, tencere ate�ten indirilir, dolmalar iyice so�uyunca taba�a al�narak servis yap�l�r. 

 

 

Afiyet Olsun 

Ne Pişirsem

Püf Noktalar

Şefi Tanıyalım