�Ç: Bir ku�haneye zeytinya��, küçük küçük do�ranm�� so�anlar ,tuz, içlerinin ince kabuklar� soyulmu� ve küçük küçük k�y�lm�� bakla içi ile pirinç konularak 5 dakika kavrulur. Sonra bunlara su kat�larak 5 dakika daha pi�irilir, ayr�ca buna dereotu da ilave edilerek kap ate�ten indirilip bir tarafa b�rak�l�r.

 

ENG�NARLARIN KONACAKLARI SU:

 

* Büyük bir tencereye su konulur, un ilave edilir ve büyük bir limonun suyu da s�k�larak iyice kar��t�r�l�r.Sonra bu suya enginarlar�n birer birer yapraklar� kopar�larak ve tüylü k�sm� çay ka���� ile al�narak teker teker ay�klan�r ay�klanmaz at�l�r.

 

* Daha sonra bir tarafa b�rak�lan içle enginarlar teker teker doldurulur ve her enginar hafifçe �slat�lm�� ya�l� ka��da sar�larak doldurulmu� k�s�mlar� üste gelecek �ekilde bir tencereye yan yana dö�enir.

 

* Zeytinya��, ½ limonun suyu, toz �eker, enginarlar�n içine unlu ve limonlu sudan 5 bardak ilave edilerek kapa�� kapat�l�r.

 

* Orta �s�daki ate� üzerinde 1.5 saat pi�irilir. Sonra ate�ten indirilerek iyice so�utulur , itina ile ka��tlar� ç�kar�l�r ve saplar� yukar� gelecek �ekilde taba�a yerle�tirilerek servis yap�l�r.

 

Afiyet Olsun 

Ne Pişirsem

Püf Noktalar

Şefi Tanıyalım