* Patl�canlar�n saplar� kesilir, kabuklar� alacal� soyulur. Tam ortas�ndan ikiye bölünür. Her yar�m patl�can�n ortas� biraz çukurca oyulur, altlar� yuvarlak kesilir.Böylece patl�canlara tas �ekli verilir. Üzerlerine tuz serpilerek 20 dakika dinlendirilir.

 

* Margarin k�zd�r�l�r patl�canlar pembele�inceye kadar k�zart�l�r,delikli kepçe ile al�narak tepsiye yerle�tirilir.

 

* Di�er taraftan bir tencereye az ya�l� ku�ba�� koyun eti , küçük küçük k�y�lm�� so�an ve sadeya� konarak tencerenin kapa�� kapat�l�r.Az �s�daki ate�te kavrulur, arada bir kar��t�r�l�r.

 

* Et ve so�anlar sular�n� sal�p tekrar çekince tuz ve karabiber ile kabuklar� soyulmu�, çekirdekleri ç�kar�larak küçük domates ve s�cak su ilave edilir. Orta �s�daki ate�te 1,5-2 saat pi�irilir.

 

*Etler iyice yumu�ay�nca tepsiye dizilen patl�canlar�n ortalar�na uzunlamas�na e�it olarak dizilip yay�l�r, etlerin üzerlerine de bir domates yuvarlak yuvarlak kesilerek yerle�tirilir.

Domateslerin üzerine de birer tane ye�il biber oturtulduktan sonra, tencerenin içindeki salça tepsiye dökülür.Tepsi orta �s�daki f�r�na sürülerek 20-25 dakika daha pi�irilir.Sonra patl�canlar taba�a al�n�r ve servis yap�l�r.

 

Afiyet Olsun

Ne Pişirsem

Püf Noktalar

Şefi Tanıyalım